สัมภาษณ์พิเศษ : PR upon New Normal โดยนิตยสาร Marketplus

ยุค New Normal กลายเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นไปทุกวงการสำหรับวงการประชาสัมพันธ์ หรือ PR ก็เช่นกัน บางเอเจนซี่ได้รับผลกระทบเชิงซ้อน จากลูกค้าที่รับผลกระทบโดยตรง อย่างกลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม ทำให้การทำ PR ในส่วนนี้ต้องถูกลดทอนลงไปด้วยความจำเป็น ทว่า ด้วยเม็ดเงินที่มีอย่างจำกัดและต้องรับผิดชอบทีมงานกับธุรกิจในช่วงวิกฤติโควิด-19 จะบอกกันได้แบบสูตรสำเร็จหรือเปล่าว่า ควรหยุดหรือไม่ควรหยุดทำ PR

Read More