NBA จับมือ อาลีบาบาในจีน ส่ง “NBA Section” ลงแพลตฟอร์มของอาลีบาบา มุ่งสร้างคอนเทนต์แตกต่างของ NBA และประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์สุดพิเศษ

NBA China จับมืออาลีบาบา กรุ๊ป เป็นพันธมิตรในการนำคอนเทนต์ของ NBA มาเปิดตัวในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของอาลีบาบา และเพื่อเป็นการยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ของผู้บริโภคในจีน โดยอาลีบาบาจะนำเทคโนโลยีและข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริโภคมาใช้ใน “NBA Section” ทำให้แฟน ๆ ในจีนสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ที่ดึงดูดใจและตอบความต้องการส่วนบุคคล นอกเหนือจากการเข้าถึงสินค้า NBA อันหลากหลายที่ตอบครบจบในอีโคซิสเท็มเดียว

Read More