ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค แต่งตั้ง อชิต โจชิ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สานต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Growing For Good”

Mr. Ashish Joshi

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มชั้นนำ ภายใต้แบรนด์สินค้าของ ซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง นายอชิต โจชิ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 โดยเข้ามารับผิดชอบการบริหารธุรกิจและการขยายพอร์ตโฟลิโอเครื่องดื่มของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ ครอบคลุมทั้งในด้านการผลิต การจัดจำหน่ายและกระจายสินค้า การบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคล รวมถึงการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรและธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เติบโตอย่างยั่งยืน” (Growing for Good)

Read More