สิงห์ เอสเตท จับมือพันธมิตรนำร่องจัดการปัญหาขยะพลาสติกจากการก่อสร้างโครงการดิ เอส สุขุมวิท 36 พร้อมลุยโมเดลกรีนแวลูเชน มุ่งสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

สิงห์ เอสเตท และ โครงการวน โดยทีพีบีไอ จับมือร่วมกันจัดการขยะพลาสติกภายในพื้นที่ก่อสร้าง นำร่องพื้นที่โครงการดิ เอส สุขุมวิท 36 (THE ESSE SUKHUMVIT 36) คาดจะสามารถนำขยะพลาสติกเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้กว่า 90% เพื่อก้าวตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและ Enriching Life สร้างคุณค่าให้ชีวิต พร้อมมุ่งสู่ “องค์กรแห่งความยั่งยืน” เดินหน้าลุยโมเดลกรีนแวลูเชน (Green Value Chain) ชวนพันธมิตรธุรกิจที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ ให้ตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน

Read More