เจ้าของกิจการ Catering จากประเทศจีน เสนอแนวทางแก่ร้านอาหารไทยปรับตัวช่วงผ่านพ้นวิกฤต Covid-19

สถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้ธุรกิจจำนวนมากต้องหยุดชะงัก กิจการ Catering เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงพซึ่งมีการระบาดของโรคในช่วงตรุษจีน ทำให้ร้านอาหารจำนวนมากในจีนศูนย์เสียรายได้ 15-25 เปอร์เซ็นต์ต่อปีมองมาที่ธุรกิจอาหารในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน

Read More

แจ็ค หม่า รุกพัฒนาโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในชนบทของจีน

“ที่ใดมีปัญหา ที่นั่นมีโอกาส ชนบทอันห่างไกลอาจเป็นที่ที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดในการศึกษาของจีน” แจ็ค หม่า กล่าวระหว่างการเปิดงานมอบรางวัลครูในชนบทประจำปีที่เมือง ซานย่า ประเทศจีน

Read More