ฮิตาชิกรุ๊ปและเอสซีจี ประสานความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานในโรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการด้านอื่นๆโดยใช้ IoT

บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (TSE: 6501, “Hitachi”) บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (“Hitachi Asia (Thailand)”) และบริษัท เอสซีจี ซิเมน…

Read More