ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าขนอม ชูแนวคิด “คิดดี มีทุนให้”

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. พาสื่อมวลชนลงพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าขนอม ชูแนวคิด “คิดดี มีทุนให้” ชี้เป็นตัวอย่างชุมชนรอบโรงไฟฟ้าที่นำเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน เช่น โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านแหลมประทับ เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว 2-3 เท่าที่เข้ามาดูปลาโลมาสีชมพู โครงการจัดสร้างอุปกรณ์หนังตะลุงเยาวชน ต่อยอดและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โครงการสร้างศาลหลักเมืองขนอม ศูนย์รวมใจชาวขนอม และการสนับสนุนเทศกาลตกปลาทราย เทศกาลประจำปี ของหมู่บ้านในเพลาที่สืบทอดมาแต่อดีต

Read More