Luohan Academy รายงานเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลกับการเติบโตแบบทั่วถึง ณ “เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม” เผยกรณีศึกษาจากจีนที่เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างการเติบโตแบบทั่วถึง

Luohan Academy สถาบันวิจัย ที่ริเริ่มขึ้นโดย อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (NYSE: BABA) ได้เปิดเผยรายงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ระหว่างการประชุมเศรษฐกิจโลกปี 2562 หรือ “เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม” ที่ดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ นำเสนอแนวทางที่เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถนำไปสู่การเติบโตแบบทั่วถึงในแบบที่ไม่เคยทำได้ในอดีตหากได้รับการสนับสนุนจากนโยบายและภาครัฐ

Read More