ฮิตาชิ-ไมโครซอฟท์ ผนึกกำลังร่วมพัฒนาโซลูชันดิจิทัลเพื่ออนาคต สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาเหนือ และญี่ปุ่น

บริษัท ฮิตาชิ จำกัด และไมโครซอฟท์ประกาศความร่วมมือทาง    กลยุทธ์ระยะยาว เพื่อเร่งพัฒนาการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาเหนือ และในญี่ปุ่น  โดยโซลูชันนี้จะสามารถให้บริการได้ในประเทศไทยภายในเดือนกรกฎาคม ปีนี้

Read More

ฮิตาชิกรุ๊ปและเอสซีจี ประสานความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานในโรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการด้านอื่นๆโดยใช้ IoT

บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (TSE: 6501, “Hitachi”) บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (“Hitachi Asia (Thailand)”) และบริษัท เอสซีจี ซิเมน…

Read More

ฮิตาชิเปิดตัวศูนย์ Lumada ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (TSE: 6501, “Hitachi”) และบริษัท ฮิตาชิ เอเซีย จำกัด แถลงเปิดตัว “ศูนย์ Lumada ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (หรือ “ศูนย์ Lumada” ตามที่ปรากฏในเอกสารนี้) ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ในวันนี้ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของบริษัทในการสนับสนุนระดับประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

Read More

ฮิตาชิจัดงานประชุมและแสดงนวัตกรรมเพื่อสังคม Hitachi Social Innovation Forum ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ในประเทศไทย มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิตอลและ IoT

บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (TSE: 6501, “Hitachi”) และบริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด จะจัดการประชุมและแสดงนวัตกรรมเพื่อสังคมของฮิตาชิ  (Hitachi Social Innovation Forum) ประจำปี 2561 เป็นครั้งที่ 2 ในประเทศไทย ณ โรงแรมดิ แอทธินี กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์

Read More