อาลีบาบา คลาวด์ ริเริ่มโครงการเพื่อสังคม ส่งโครงการ Tech for Change ตั้งเป้าสร้างโค้ดเดอร์ผู้หญิงให้ได้ล้านคนภายในปี 2030

อาลีบาบา คลาวด์ บริษัทดำเนินธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งของ อาลีบาบากรุ๊ป เผยแนวคิดโครงการเพื่อสังคม ณ งานโมบาย เวิลด์ คองเกรส (Mobile World Congress: MWC)เปิดโอกาสให้หน่วยงาน  ต่าง ๆ เข้ามาเป็นพันธมิตรในโครงการ เพื่อแบ่งปันทรัพยากรของอาลีบาบา คลาวด์ มาใช้ในโครงการเพื่อสังคม แก้ปัญหาหลากหลายมิติ เช่น การศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยเทคโนโลยีอันทันสมัย

Read More