124 สานฝัน แบ่งปันความสุขให้โรงเรียนห่างไกล ครั้งที่ 3

ระยะทางกว่า 400 กิโลเมตร จากกรุงเทพ  ถึงโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ  ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันมีนักเรียนเกือบ 500 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นักเรียนส่วนใหญ่เป็นลูกหลานชาวไร่ชาวนา เกษตรกรในพื้นที่ ที่จำเป็นต้องเรียนใกล้บ้าน เพื่อจะได้ลดค่าใช้จ่าย

Read More