วินเชน บริษัทจัดหาอาหารสดให้อาลีบาบา จับมือสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนการส่งออกทุเรียนไทย

อาลีบาบากรุ๊ป เปิดเผยว่าหน่วยงานจัดหาอาหารของกลุ่มได้ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออกในประเทศไทย นับเป็นอีกหนึ่งความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะใช้อีคอมเมิร์สและอีโคซิสเท็มของธุรกิจในการช่วยกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจเกษตรของไทย

Read More