พาณิชย์ลุยผลักดันอินทรีย์เต็มรูปแบบ ขับเคลื่อนหมู่บ้านอินทรีย์ให้ได้ 12 แห่ง ดันออร์แกนิกฟาร์ม เอาเล็ทให้ได้ 19 แห่งในปี 61

พาณิชย์เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สั่งบูมหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 8 แห่ง เป็นจุดเช็กอินใหม่ หวังดึงคนเข้าไปเที่ยว เข้าไปเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ หลังเข้าไปช่วยพัฒนาจนเกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถผลิตสินค้าป้อนออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรม  Ride to Success ปั่นเพื่อเปลี่ยนมุมมองใหม่วิถีเกษตรอินทรีย์ดีต่อกายและใจ ที่หมู่บ้านอินทรีย์บ้านยางแดง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ปี 61 เตรียมผลักดันเพิ่มหมู่บ้านอินทรีย์เป็น 12 แห่งในปี 61 และเพิ่มฟาร์ม เอาเล็ทเป็น 19 แห่ง เตรียมจัดกิจกรรม Ride to Success ปั่นเพื่อเปลี่ยนมุมมองใหม่วิถีเกษตรอินทรีย์ดีต่อกายและใจ หวังจุดประกายให้คนไทยให้ความสำคัญ และหันมาท่องเที่ยวเชิงอินทรีย์กันมากขึ้น   

Read More