ความสำเร็จของธุรกิจเครื่องเงินจากไทยก้าวสู่ตลาดโลกด้วย Alibaba.com ตอกย้ำความมุ่งมั่นของอาลีบาบาในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงแวดวงการค้า ในฐานะบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยี อาลีบาบา กรุ๊ป เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมศักยภาพให้กับผู้ค้าในการประกอบธุรกิจต่างๆ โดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของอาลีบาบา กรุ๊ป คือ การทำให้ทุกคนสามารถทำธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายจากทุกหนแห่งทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ อาลีบาบาจึงพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก เช่น ในกรณีของแพลตฟอร์ม Alibaba.com ที่สนับสนุนให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถเข้าถึงลูกค้าทั่วโลกบนแพลตฟอร์ม ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการไทยจำนวนไม่น้อยได้เล็งเห็นถึงโอกาสนี้และได้ร่วมเป็นผู้ค้าบนแพลตฟอร์ม โดยหนึ่งในธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจบน Alibaba.comคือ Everest Silver ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องเงินคุณภาพ ที่ได้ใช้แพลตฟอร์มนี้เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศและสร้างโอกาสทางธุรกิจต่างๆ ต่อยอดความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

Read More