มูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงานสัมมนายิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ เชิญนักวิชาการทั่วโลก ถกประเด็น 80 ปี การศึกษาคนตาบอดไทย “ ระหว่าง 10-12 พฤษภาคม ศกนี้

นายขรรค์ประจวบเหมาะประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดในพระบรมราชินูปถัมภ์ แถลงว่าในวาระที่มูลนิธิฯ จะมีอายุครบรอบ 80 ปี จะร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดการประชุมนานาชาติขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม ศกนี้ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท โดยมีวิทยากรชั้นนำจากต่างประเทศจากการประสานงานของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้จะมีผู้แทนจากทุกภูมิภาคทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นในประเทศไทย: เปิดเพดานความคาดหวังสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

Read More

ครบรอบ80ปีมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ชวน 6 จังหวัดทั่วไทย ปั่นจักรยานกับผู้พิการทางการเห็น

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ ครบรอบ80 ปี จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้พิการทางการเห็น ผ่านโครงการปั่นจักรยาน Bike with The Blind ภายใต้คอนเซ็ปท์ Ride for sharing ให้คนสายตาปกติได้มีโอกาสแบ่งปันปั่นจักรยานร่วมกันกับผู้พิการทางการเห็น ใน6 จังหวัดทั่วไทย พร้อมเปิดโอกาสนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดโชว์การแสดงดนตรี ณ.จุด Start &Finishในทุกจังหวัดที่จัดกิจกรรม ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคสมทบทุนกับมูลนิธิฯนำรายได้มาพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้พิการได้ใช้ชีวิตที่ไม่เป็นภาระกับสังคมอีกด้วย 

Read More