ครบรอบ80ปีมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ชวน 6 จังหวัดทั่วไทย ปั่นจักรยานกับผู้พิการทางการเห็น

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ ครบรอบ80 ปี จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้พิการทางการเห็น ผ่านโครงการปั่นจักรยาน Bike with The Blind ภายใต้คอนเซ็ปท์ Ride for sharing ให้คนสายตาปกติได้มีโอกาสแบ่งปันปั่นจักรยานร่วมกันกับผู้พิการทางการเห็น ใน6 จังหวัดทั่วไทย พร้อมเปิดโอกาสนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดโชว์การแสดงดนตรี ณ.จุด Start &Finishในทุกจังหวัดที่จัดกิจกรรม ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคสมทบทุนกับมูลนิธิฯนำรายได้มาพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้พิการได้ใช้ชีวิตที่ไม่เป็นภาระกับสังคมอีกด้วย 

Read More