“ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค” ส่งน้ำดื่มอควาฟิน่า ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 4.0 ส่งเสริมการลดภาระค่าครองชีพและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย)จำกัด หรือSPBT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มชั้นนำในเครือซันโทรี่และเป๊ปซี่โค ขานรับนโยบายภาครัฐ ส่งน้ำดื่มอควาฟิน่าเข้าร่วมโครงการ ธงฟ้าประชารัฐเพื่อสนับสนุนการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง

Read More