โฆษกรัฐบาล : หนังหน้าไฟหรือนักสื่อสารองค์กรมืออาชีพ

“ถ้าผู้บริหารคิดว่าภารกิจของโฆษกฯ คือการแถลงข่าวให้สื่อมวลชน  ทราบว่ารัฐบาลทำอะไรที่ไหน เมื่อไร  โดยใคร  เพื่ออะไร  โดยให้แถลงจากข่าวที่เตรียมไว้  นักข่าวมานั่งฟังการแถลงเต็มห้อง  ข่าวแจกก็แจกไปแล้ว  โฆษกก็อ่านคำแถลงไป  นักข่าวฟังบ้าง  แต่ส่วนใหญ่ไม่ฟัง  อ่านข่าวที่แจกมาให้  หรือทำงานอื่น ๆ บนสมาร์ทโฟน  เล่นไลน์  ส่งข่าวหรือเขียนอื่น ๆ ทาง Facebook รอจังหวะแถลงเสร็จ  ก็จะถามคำถามนิดหน่อยพอเป็นมารยาท  แล้วทางใครทางมัน  พอผลออกมาว่า ข่าวที่รัฐคิดว่าดี  แต่สื่อคิดอีกแบบ  โฆษกโดนด่า  และบ่อยครั้งผู้บริหารพาลโกรธสื่อ  หาว่าไม่สนับสนุน”

Read More