ภาคการผลิตอัจฉริยะของไต้หวันผนึกกำลังกระตุ้นนโยบายอุตสาหกรรม Thailand 4.0 และ Connect the World

ภาคการผลิตอุปกรณ์จักรกลเพื่ออุตสาหกรรมอัจฉริยะชั้นนำของไต้หวันต่างมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดแนวทางการผลิตอัจฉริยะเพื่อการใช้งานที่แตกต่างต่างกันไปในนิทรรศการMETALEX 2018 ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ภาคการผลิตอัจฉริยะเหล่านี้จะประกาศยุทธศาสตร์สำคัญในด้านการพัฒนากระบวนการผลิตอัจฉริยะ เพื่อกระตุ้นนวัตกรรมเครื่องจักรกล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวนำไปสู่ยุค 4.0เพื่อให้ตอบสนองต่อภารกิจอุตสาหกรรม 4.0 ผู้ผลิตชั้นนำเหล่านี้จากไต้หวันจะจัดแสดงนวัตกรรมและโซลูชั่นส์ของตนในงานMETALEX 2018

Read More