‘ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค’ จับมือ ‘วงษ์พาณิชย์’ รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือ กับ วงษ์พาณิชย์ หนึ่งในผู้นำธุรกิจบริหารจัดการขยะรีไซเคิล รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ และการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้วเข้าสู่วงจรการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะพลาสติก โดยวงษ์พาณิชย์ประกาศรับซื้อขวดเปล่าพลาสติก PET ใช้แล้วในเครือซันโทรี่ เป๊ปซี่โค โดยให้ราคาสูงกว่าขวด PET ทั่วไป เพิ่มอีก กิโลกรัมละ 1 บาท

Read More

“ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค” ส่งน้ำดื่มอควาฟิน่า ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 4.0 ส่งเสริมการลดภาระค่าครองชีพและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย)จำกัด หรือSPBT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มชั้นนำในเครือซันโทรี่และเป๊ปซี่โค ขานรับนโยบายภาครัฐ ส่งน้ำดื่มอควาฟิน่าเข้าร่วมโครงการ ธงฟ้าประชารัฐเพื่อสนับสนุนการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง

Read More

“ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค” สานรัก ปันสุข สู่ป่าชุมชน นำพนักงานจิตอาสาร่วมปลูกป่าและเพาะพันธุ์ต้นกล้า

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SPBT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มชั้นนำในเครือเป๊ปซี่โค อาทิ เครื่องดื่มเป๊ปซี่ มิรินด้า เซเว่น-อัพ ชาพร้อมดื่มลิปตัน เครื่องดื่มเกลือแร่เกเตอเรด และเครื่องดื่มอควาฟิน่า นำโดย นายจรณชัย ศัลยพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค: สานรัก ปันสุข” นำทีมพนักงานจิตอาสา 40 ชีวิตร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คุ้งบางกระเจ้า ด้วยการปลูกป่าและเพาะพันธุ์ต้นกล้า ณ สวนป่าเกดน้อมเกล้า สวนป่าชุมชนเมืองตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและสร้างจิตสำนึกรักษ์โลกให้กับพนักงาน

Read More