ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย บริจาคสิ่งของจำเป็น มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท ให้แก่ฮีโร่ของโรงพยาบาลสู้โควิด-19

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย บริจาคสินค้าอุปโภคบริโภค มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท เพื่อส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพื่อต่อสู้กับโรคโควิด-19

Read More