“ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค” ส่งน้ำดื่มอควาฟิน่า ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 4.0 ส่งเสริมการลดภาระค่าครองชีพและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย)จำกัด หรือ SPBT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มชั้นนำในเครือซันโทรี่และเป๊ปซี่โค ขานรับนโยบายภาครัฐ ส่งน้ำดื่มอควาฟิน่าเข้าร่วมโครงการ ธงฟ้าประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง

นายโอเมอร์ มาลิค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย)จำกัดกล่าวว่า “SPBT มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีในสังคม หรือ GROWING FOR GOOD บริษัทฯ จึงได้นำผลิตภัณฑ์น้ำดื่มอควาฟิน่ามาเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ4.0 เนื่องจากน้ำดื่มถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต การเข้าร่วมในโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ซื้อสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด และยังสามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นแต่มีค่าใช้จ่ายลดลง จึงส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น”

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มอควาฟิน่าขนาด 550 มิลลิลิตร และขนาด 1.5 ลิตร จะจำหน่ายในร้านธงฟ้าประชารัฐในราคาต่ำกว่าท้องตลาด โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศ หรือเข้าชมที่เว็บไซต์ http://www.shop.moc.go.th/