โสภาวดี จันทร์ถาวร

กรรมการผู้จัดการ

โสภาวดีมีประสบการณ์กว่า 25 ปี เริ่มงานที่ 124 คอมมิวนิเคชั่นส ตั้งแต่เป็นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ และการตลาด รับผิดชอบลูกค้าในกลุ่มสถาบันการเงิน โทรคมนาคมอุตสาหกรรม ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการด้านงานบริหาร (Senior Client Services Director) ดูแลกลุ่มลูกค้าในธุรกิจยานยนต์ การเงิน/ธนาคาร IPO นักลงทุนสัมพันธ์ และงานภาครัฐ เคยเป็นรองหัวหน้าคณะที่ปรึกษาในการแปลงสภาองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าโครงการ ในการประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศไทยของ FDI ให้ BOI หลังน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย

โสภาวดีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการของบริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส เมื่อเดือนตุลาคม 2549 รับผิดชอบธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯ

โสภาวดีเป็นศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบปริญญาโทด้านสื่อสารมวลชนจาก California State University, Fullerton, USA และเคยผ่านการอบรมด้านการบริหารจาก  University of Michigan และ Wharton School of Management

โสภาวดีมีประสบการณ์กว่า 25 ปี เริ่มงานที่ 124 คอมมิวนิเคชั่นส ตั้งแต่เป็นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ และการตลาด รับผิดชอบลูกค้าในกลุ่มสถาบันการเงิน โทรคมนาคมอุตสาหกรรม ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการด้านงานบริหาร (Senior Client Services Director) ดูแลกลุ่มลูกค้าในธุรกิจยานยนต์ การเงิน/ธนาคาร IPO นักลงทุนสัมพันธ์ และงานภาครัฐ เคยเป็นรองหัวหน้าคณะที่ปรึกษาในการแปลงสภาองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าโครงการ ในการประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศไทยของ FDI ให้ BOI หลังน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย

โสภาวดีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการของบริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส เมื่อเดือนตุลาคม 2549 รับผิดชอบธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯ

โสภาวดีเป็นศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบปริญญาโทด้านสื่อสารมวลชนจาก California State University, Fullerton, USA และเคยผ่านการอบรมด้านการบริหารจาก  University of Michigan และ Wharton School of Management