อินทิรา ใจอ่อนน้อม

ผู้อำนวยการบริหาร

อินทิรามีประสบการณ์กว่า 25  ปี  ในงานประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน อินทิรา อักษรศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเคยผ่านการอบรมด้านการบริหารจาก  University of Michigan เริ่มงานด้วยการเป็นนักข่าวสายการเงิน ให้กับหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ รับผิดชอบการทำข่าวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ เป็นเวลา 6 ปี ก่อนที่จะเข้ามา ร่วมงานกับบริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส ในปี 2537

อินทิราเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับสถาบันการเงิน และองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, บริษัท ไปรษณีย์ไทย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน), บริษัทอีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน),  ภัทรลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน), กรมทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นหัวหน้าทีมประชาสัมพันธ์ในการ IPO ของ บจม. สามารถ, Aeon, Thitikorn, MFEC, Chaiwattana Tanery, Asia Metal, Pacific Pipe, Thai Metal Trade, G Steel, Sahaviriya Steel, Permsin Steel, Khonkaen Sugar Industry, BMCL, Exxon Mobil, IRPC, Thai Beverage, และกลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรมเหล็ก

ปัจจุบันเป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงพิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นต้น