หฤชา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการ: งานที่ปรึษาด้านการประชาสัมพันธ์

หฤชามีประสบการณ์กว่า 15 ปี ในด้าน Logistics โดยทำงานที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ของโลกคือ UPS และ TNT Logistics ในฐานะผู้จัดการด้านการตลาดประจำภูมิภาค

เป็นคนเชียงใหม่ เรียนที่ Montfort College และไปจบปริญญาตรีและโทด้านบริหารธุรกิจที่ University of California at San Bernardino สาขา Logistics

ปัจจุบันดูแลลูกค้าเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ เช่น IBM, Pizza Hut, KFC, American Standard และ Siam-Kubota, Taiwan Trade, PepsiCo, Suntory, Hitachi, และ Alibaba Group