วาทิต ประสมทรัพย์

ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

วาทิต มีประสบการณ์ 9 ปีในการทำงานให้กับ บมจ. ทศท คอร์ปอเรชั่น  โดยรับผิดชอบในด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด การจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ร่วมงานกับ 124 ในปี 2547

วาทิตเริ่มต้นการทำงานด้วยการเป็น Creative กิจกรรมพิเศษให้รายการวิทยุ การผลิตรายการโทรทัศน์ Event Organizer และ Exhibition ต่าง ๆ นอกจากนี้ วาทิต ยังมีความสามารถพิเศษในการอ่านสปอตโฆษณา  แต่งเพลงประกอบรายการวิทยุ โทรทัศน์ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เคยทำงานให้ A-Time Media, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, D.M. Intercommunication, TV Thunder, General Motor, Global Creation,  การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปัจจุบันรับผิดชอบงานลูกค้าภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรขนาดใหญ่  อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย, บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT)  การไฟฟ้าภูมิภาค กรมชลประทาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล น้ำประปาไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย, Thailand Elite Card, East Water, สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, โครงการหลวง, กรมศิลปากร, สำนักเลขาธิการ วุฒิสภา สำนักงานสลากกินแบ่ง เป็นต้น

วาทิตจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ขั้นสูงจาก Michigan University เป็นวิทยากรพิเศษให้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ