นิมิตร หมดราคี

ผู้ก่อตั้ง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการวางยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์องค์กรเป็นเวลานานกว่า 40 ปี เคยทำงานที่ IBM (ประเทศไทย) และต่างประเทศ มาเป็นเวลา 16 ปี ในด้านการบริหาร การตลาด ด้านวิทยาศาสตร์และองค์กรสัมพันธ์ ตลอดจน การประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส เมื่อ 29 ปีที่แล้ว ปัจจุบันเป็นบริษัทประชาสัมพันธ์ของคนไทยที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นตัวแทนด้านการประชาสัมพันธ์การตลาดให้กับบริษัทชั้นนำของโลก และของไทยหลายแห่ง เป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจชั้นนำของรัฐและเอกชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มองค์กร การแปลงสภาพองค์กร การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ และการตลาดเชิงยุทธ์ มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมเหล็ก ยานยนต์  การบิน คมนาคม และโลจิสติกส์ พลังงาน การเงิน คอมพิวเตอร์ และสื่อสารโทรคมนาคม

นอกจากประสบการณ์ในการทำงานที่เข้มข้นในวงการประชาสัมพันธ์และการตลาดแล้ว นิมิตร เคยเป็นคอลัมนิสต์ให้กับหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน และเทเลคอม เจอร์นัล และ นสพ. ผู้จัดการ เคยเป็นอาจารย์ในหลักสูตรปริญญาเอกของคณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผ่านการอบรมด้านยุทธ์ศาสตร์ด้านสื่อมวลชนที่กรุงวอชิงตัน ศึกษาและ ดูงานด้านคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม การบริหารวิกฤติ ทั้งในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

นิมิตรจบการศึกษาปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จาก University of Philippines และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก University of Southern California  หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (ปรม 10) สถาบันพระปกเกล้า เป็นสมาชิกสโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ชมรมผู้สื่อข่าวสายเทคโนโลยี เคยเป็นผู้ดำเนินราบการข่าว FM 83.5 คอลัมนิสต์ใน Telecom Journal สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย และสมาชิกสโมสรโรตารีบางรัก เคยเป็นอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม, ที่ปรึกษาประธานอนุกรรมาธิการคมนาคมทางอากาศ และเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา