ความเชี่ยวชาญ

เราสามารถช่วยให้คุณสื่อสารกับผู้คนได้หลายวิธีด้วยการนำเสนอกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ โฆษณาที่สร้างสรรค์ในหลายช่องทาง

การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต

รัฐกิจสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิตอล

การสื่อสารองค์กร

การสื่อสารการตลาด

สื่อมวลชนสัมพันธ์

การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

ชุมชนสัมพันธ์

CSR/CSV/SD

การจัดอีเว้นท์

การฝึกอบรมด้านสื่อมวลชน

การสร้างชื่อเสียงของกิจการและผู้บริหาร

การสื่อสารด้านการเงิน

แบรนดิ้ง

การวิจัยและสำรวจตลาด