แด่น้องผู้ยากไร้ สุดชายแดนไทย ที่เมืองน่าน

ใคร ๆ ก็บอกว่า 124 เป็นพีอาร์ไฮโซ อยู่กันแต่ในสังคมที่หรูหรา ใช้ของแพง ๆ มีชีวิตอันแสนสะดวกสบาย และคงไม่มีเวลาคิดถึงใครต ...

124 สานฝัน แบ่งปันความสุขให้โรงเรียนห่างไกล ครั้งที่ 3

ระยะทางกว่า 400 กิโลเมตร จากกรุงเทพ  ถึงโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ  ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัด ...