กัญณัฎฐ์ ศรีชัยภัทรกุล

ผู้จัดการส่วนสื่อมวลชนสัมพันธ์

กัญณัฎฐ์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ มีประสบการณ์นานกว่า 15 ปี เริ่มทำงานที่บริษัท 124 เมื่อปี 2546 ในหน้าที่ เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนสัมพันธ์ มีหน้าที่เขียนข่าว ส่งข่าว ประสานงานกับสื่อมวลชนในสายเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพาณิชย์ บันเทิง และภาครัฐ มีประสบการณ์ในการดูแลสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแถลงข่าว งานสัมภาษณ์นักบริหาร การนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการทั้งในและต่างประเทศ  เป็นที่รู้จักและเชื่อมั่นในหมู่สื่อมวลชน

กัญณัฎฐ์ เป็นสาวเชียงราย จบการศึกษาสาขาการเงินจาก มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อปี 2544

ปัจจุบัน ดำรงแหน่งผู้จัดการส่วนสื่อมวลชนสัมพันธ์ และเป็นสมาชิกของสโมสรผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ