กฤษณา ปานสุนทร

ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

กฤษณา มีประสบการณ์ด้านงานข่าวมากว่า 25 ปี เคยทำงานกับหนังสือพิมพ์ชั้นนำอย่าง Bangkok Post และทำข่าวหลากหลายประเภทตั้งแต่ การเงินและตลาดทุน อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า ท่องเที่ยว มีเดียและธุรกิจโทรทัศน์ กฤษณา นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนมาร่วมทีมกับ 124คอมมิวนิเคชั่นส ดูแลลูกค้าอุตสาหกรรม ไลฟสไตล์ และภาครัฐ อาทิ เช่น เฮงเคล ประเทศไทย ฟิลลิป มอริส (ไทยแลนด์) และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และด้วยความถนัดในเรื่องเนื้อหา กฤษณา ได้ช่วยเหลือทีมประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาเนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ สำหรับลูกค้ารายใหญ่ๆ

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ 124 คอมมิวนิเคชั่นส กฤษณา เคยเป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทอาหารทะเลรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เธอมีส่วนสำคัญในการประชาสัมพันธ์เรื่องราวดี ๆ และข่าวเกี่ยวกับไทยยูเนี่ยนที่น่าสนใจให้กับสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ กฤษณา ยังทำงานใกล้ชิดกับทีมนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางธุรกิจล่าสุดของบริษัท และช่วยทีมประชาสัมพันธ์ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ และเวปไซต์ของบริษัท

กฤษณา จบปริญญาตรีทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และด้วยความสนใจในธุรกิจอสังหาริมทรพย์จึงได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เเคยผ่านการอบรมด้านสื่อมวลชลในโครงการ NSK-CAJ Fellowship Program จัดโดย Nihon Shinbun Kyokai ประเทศญี่ปุ่นในปี 2540 และยังได้รับใบประกาศนียบัตรการอบรมเรื่องBusiness Entrepreneurship จาก INSEAD ประเทศสิงค์โปร์ การอบรมเขียนข่าวระดับสูงจากนิตยสาร FT Magazine ของประเทศอังกฤษ และการอบรมรายงานข่าวในยุคดิจิตัล จาก Thomson Reuters Foundation ที่ประเทศอินโดนีเซีย