ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง จำกัด