ไต้หวันรุกตลาดเครื่องจักรอัจฉริยะในไทย ไต้หวันส่งทัพหลวงด้านอุตสาหกรรม ชูธง Taiwan Excellence เข้าร่วมงาน Assembly & Automation Technology 2017 แสดงศักยภาพรางวัลยอดเยี่ยมด้านเครื่องจักกลอัจฉริยะ หวังมาสยายปีกการตลาดในไทย

เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า ในบรรดามหาอำนาจด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมของเทคโนโลยีสำคัญของโลกนั้น จะต้องมี “ไต้หวัน” เป็นหนึ่งในมหาอำนาจที่โดดเด่นในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา นอกจากนั้นนักอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการระดับโลกต่างตระหนักดีถึงความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการก้าวไปสู่การเป็นผุ้บุกเบิกในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศรายสำคัญของโลก โดยในปัจจุบันสินค้าไฮเทคหลากหลายจากไต้หวันได้ไปสร้างความนิยมและยอมรับจากคนทั่วโลก และนับวันจะยิ่งทบเท่าทวีคูณยิ่งขึ้นอีก

Read More