เผยผลสำรวจกว่าครึ่งของประชากรที่หันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าสามารถเลิกบุหรี่ได้

         ผลสำรวจจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ประเทศอังกฤษ (Action on Smoking and Health: ASH UK) เผยว่า 52%ของผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมด 2. 9 ล้านคนสามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด และเป็นครั้งแรกที่จำนวนผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่เลิกสูบบุหรี่ได้มีจำนวนมากกว่าผู้ใช้ที่ยังสลับกลับไปสูบบุหรี่อยู่

Read More